Stiftelsen

Kempe Carlgrenska

Fonden

En allmännyttig stiftelse.

Ansökningar och rapporter
Om ossKontakt
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Vad vi gör

Utveckling av undervisning
Utveckling av undervisning

Vi ger anslag till organisationer/skolor för utveckling av nya former inom undervisning/utbildning. Vi prioriterar fristående verksamheter.

Musikstudier på högskolenivå
Musikstudier på högskolenivå

Vi delar ut stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Barn med särskilda behov
Barn med särskilda behov

Vi ger anslag till handikappsorganisationer för all slags omvårdnad och stöd till barn/ungdom med särskilda behov.

Integrationsarbete för ungdomar
Integrationsarbete för ungdomar

Varje år delas 30 000 kr ut till en förening, verksamhet eller ungdomsledare som på ett för styrelsen föredömligt vis arbetar med integration av unga människor.

Övrigt
Övrigt

I vår ändamålsparagraf står också ”Att utöva hjälpverksamhet bland behövande". Stiftelsen utser själv ett projekt i Asien, Afrika, Baltikum eller Sverige för detta ändamål. Vänligen observera att varken enskilda eller organisationer kan söka anslag inom detta område.

Forskning kring barn och ungdomar
Forskning kring barn och ungdomar

Vi ger anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.