Om

stiftelsen

Läs om Stiftelsens historia
och grundare.

Vem var Fanny?

Fanny Carlgren f. Kempe (1887- 1973) erhöll efter sin far Frans Kempe (vd Mo och Domsjö) ett stort arv och förvaltandet av arvet betraktade hon alltid som en mycket ansvarsfull uppgift. Detta arv lade grunden till Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden som stiftades den 28:e december 1951.

Fanny Carlgren f. Kempe (1887- 1973) erhöll efter sin far Frans Kempe (vd Mo och Domsjö) ett stort arv och förvaltandet av arvet betraktade hon alltid som en mycket ansvarsfull uppgift. Detta arv lade grunden till Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden som stiftades den 28:e december 1951.

Fanny Carlgren var intresserad av allt som gällde barn och ungdomar och de problem som kunde uppstå, vare sig det angick en organisation som arbetade med dessa eller om det gällde individen själv. De sista åren av hennes liv väckte narkotikaproblemet bland unga hennes engagemang.

Efter startandet av föreningen ”Hem och skola” fick hon många framstående föreläsare till de offentliga debatter hon anordnade. Utbildning förblev ett av hennes huvudintressen och har erhållit ganska omfattande bidrag från stiftelsen både under Fanny Carlgrens ordförandetid och senare.

Eftersom Fanny Carlgren var djupt religiös stod alltid ”kyrkan i centrum” för henne, dock långt ifrån kritiklöst. Hon var även en av dem som hjälpte Manfred Björkqvist att kunna fullgöra sitt livsverk – Sigtunastiftelsen.

Fanny Carlgren var född till och förblev hela sitt liv en dotter av Norrland. Under hennes uppväxttid var Norrland Sveriges U-land och de frågor som berörde Norrland berörde henne alltid personligen.