Vård
av

barn

Omvårdnad och stöd till barn med särskilda behov

Vilka kan söka och för vad?

Bidragsansökningar från handikappsorganisationer för all slags omvårdnad och stöd till barn/ungdom med särskilda behov. Stiftelsen ger i huvudsak bidrag till ännu inte genomförda projekt.

Observera att stiftelsen prioriterar pilotprojekt framför etablerad verksamhet. Det betyder att för föreningar/organisationer som redan fått bidrag från Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden kan möjligheten att få ytterligare vara begränsad.

Sök bidrag

Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder. Du kan ansöka via fliken Ansökningar ovan.